Atenció a la Persona

AAP CENTRE PSICOTERAPÈUTIC

Calle Sants, 266 Àtic 1ª 08028 Barcelona.

Calle Olèrdola, 39 4º 1ª 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

93 330 58 87 / 93 815 83 38 / 609 73 09 09
ecm135@gmail.com

Blog

LA TRISTESA

2024-06-17 18:36

 

La tristesa és un estat emocional que es caracteritza per la falta de motivació i apatia. La tristesa necesita ser tractada doncs, pot esdevenir una entrada a un procés depressiu. 

 

 

 

 

El sofriment, el malestar, i la manifestació dels símptomes emocionals condueixen a la consulta psicològica a la recerca d'un benestar i un equilibri personal.

 
 

 
 

LA FUNCIÓ DEL PARE

2024-04-19 19:36

 

La Paternitat és una funció que no sempre recau en la persona del pare biològic, ni tant sols, en una figura masculina. Aquesta funció és important per l'estructua emocional i psicològica de l'infant. En ocasions, apareix la dificultat en l'exercici del principi d'autoritat, en el fill. 

 
 
 

SALUT MENTAL

2024-04-10 19:07

La Clínica en general i, molt en concret, la clínica en salut mental precisa de la història i del relat del pacient. 

 

La massificació de la Sanitat Pública no deixa gaire marge per escoltar i diferenciar entre la petició i la demanda que fa el pacient, en relació al seu malestar.

 

LA SALUT

2024-03-04 12:46

 

Segons el criteri de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) la Salut és un benestar personal que es caracteritza per una consideració interdisciplinar de fenòmens de caràcter Biològic, Psicològic i Social.

 
 

DEPRESSIÓ

2024-02-27 17:00

 

La clínica mostra una varietat i un cert grau d'estats depressius. Hi ha biografies de dols sense resoldre, acumulats en el temps que, amb el pas dels anys poden quedar cronificats.

 

 
 
 
 

 

EL MALTRACTE

2024-02-16 17:50

 

El maltractament mai ha de ser acceptat. Atempta contra la dignitat humana, comporta patiment i genera dependència.

 

AFILIACIÓ

2023-10-18 17:55

 

A través de la cessió del cognom patern, un progenitor masculí esdevé pare, susceptible de ser requerit socialment, pel precepte de vetllar per la cura i l'educació del fill legítim o d'adopció.

SUICIDI

2023-07-14 20:28

 

Hi ha uns senyals i uns indicadors, abans d'una conducta d'autòlisi: Idees suicides, tristesa profunda, accidents reiteratius, auto lesions. Molt sovint, aquestes senyals són observables per part de les persones properes a l'afectat. Són factors de risc que cal tenir-ho en compte i, fer consulta professional. 

 

 

 

TENIR UN FILL

2023-05-13 11:55

 

Una opció de fill en una parella pot ser el resultat i, és important que així ho sigui, d'una decisió conjunta. Però en última instància, la dona és qui decideix dur a terme un procés d'embaràs, part, natalici o avortament.

DOLOR I DOL

2022-12-19 12:21

La Clínica mostra que hi ha biografies de subjectes amb dols acumulats en el temps, que han quedat pendents de resoldre i, amb risc de cronificació.

 

PER QUÈ EL MASCLISME ??

2022-12-05 12:21

 

La Clinica mostra el desgast i la degradació d'un important nombre d'homes deprimits i frustrats. Son biografies de dols acumulats en el temps, que amb el pas dels anys, han quedat cronificats.

 
 

 
 

EL PARE

2022-11-14 18:48

 

El Pare és qui intercepta el vincle mare-fill. Ho fa a partir de la mateixa mare, que introdueix el pare en el seu discurs, a través del llenguatge.

EL MALTRACTAMENT

2022-09-13 15:37

La Psicoaàlisi aprofundeix en els efectes contraproduents d'una experiència de maltracta i, se sap que en molts casos, encara que no sempre, pot quedar fixada en el psiquisme

 

ALCOHOLISME

2022-09-13 15:13

El refugi en l'alcohol mina física i psicològicament a l'individu i la seva relació en el entorn. Darrera de l'alcoholisme i, de tota conducta addictiva, hi ha components depressius susceptibles de ser tractats.

 
 
 

 

 

 

En l'adolescència es produeixen una serie de canvis biològics, psicològics i socials. Aquest moment de canvi, comporta una crisi que molts autors han convingut en anomenar 'La crisi de l'adolescència'.

 

ADDICCIONS I DEPRESSIÓ

2022-07-11 15:29

 

Les addiccions minen física i psicològicament al subjecte i, la seva relación amb l'entorn. D'arrera d'una conducta addictiva hi ha components depressius susceptibles de ser tractats.

 
 

AFILIACIÓ: EL PATRONÍMIC

2022-07-06 12:59

 

Una dona, per si mateixa, també pot afiliar i fer legítim el fill biològic o d'adopció però, aquest queda inscrit amb el patronímic, és a dir, amb el cognom patern que duu la mare.

 

LA PSICOSOMÀTICA

2022-07-01 15:53

 

El malalt psicosomàtic té dificultats per connectar amb els elements inconscients, canalitzar i donar sentit als afectes.

 

EL MALTRACTAMENT

2022-05-30 18:31

 

El treball psicoterapèutic aprofundeix en els efectes contraproduents d'una experiència de maltracta i, se sap que en molts casos, encara que no sempre, pot quedar fixada en el psiquisme.

 

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

2022-03-21 15:35

Els infants i els adolescents necessiten un adult de referència ubicat i, en funció de representant de la Llei. És incommesurable els danys que ocasiona el declivi de l'autoritat.

 

 

El tractament psicoterapèutic brinda a la persona saber quelcom del seu malestar i de la seva simptomatologia perquè el seu patiment no li resulti tant aliè a la seva història personal

 

EL PSICÒLEG CLÍNIC

2022-01-19 15:28

 

El Psicòleg Clínic no pot eludir la seva implicació amb el Jurament Hipocràtic: Curar si es pot i sinó alleugerir.

 
 

LA HIPOCONDRIA

2021-11-26 14:18

 

La hipocondria és una fixació de l'angoixa. El subjecte realitza una interpretació pejorativa, sobre la salut i la vida. El pacient creu, de forma infundada, que pateix una malantia greu.

 

ANORÈXIA NERVIOSA

2021-10-26 16:01

 

El concepte d'anorèxia està lligat a la categoria de "nerviosa", la qual cosa fa pensar en un fenòmen no estrictament de caràcter alimentari.

 

Els tractament mixte (Picològics i Psicofarmacològics) és un recurs terapèutic per tractar els símptomes i el conficte intrapsíquic subjaccent.

 

TRASTORNS PSICOSOMÀTICS

2021-09-13 16:44

 

En el trastorn psicosomàtic el malestar emocional lesiona un órgan

 

 

 

El malestar psicològic, el sofriment emocional i els símptomes són indicadors que condueixen a realitzar una demanda d'atenció psicològica

 

PLURALITATS

2021-02-19 18:42

 

PLURALITATS: ENTREVISTA PÒRTIC SERVEIS PSICOLÒGICS PER A LA COMUNITAT

 

 

youtu.be/momEtdpmwEs?t=2

 
 
 

 

El vincle mare-fill no ve establert per la bio-fisiologia, encara que el fet d'engendrar, parir i criar un fill sí que determina una relació més estreta entre una mare i el nadó.

 

DEPRESSIÓ POSTPART

2021-02-01 19:46

 

Sovint, la depressió postpart és la dificultat que presenta una dona davant de la primera maternitat.

Accedir a l'estatut de mare requereix cert temps d'adaptació.

 

L'ENVELLIMENT

2020-11-25 17:26

 

Cada etapa de la vida te els seus alicients. El caràcter i l'actitut vital ajuden per afrontar l'envelliment

 

CREDIBILITAT I AUTORITAT

2020-11-16 16:14

 

LA CREDIBILITAT I L'AUTORITAT NO VE ASSIGNADA ÉS GUANYADA

 

LA CRISI DEL CORONAVIRUS

2020-11-02 19:59

  

Vivim en un moment depressiu de pèrdua, reclusió i replegament, per la crisi del Cov-19.

De moment, tot són pèrdues, dolor i poc tremp. Però, si la crisi es resolt satisfactòriament, sortirem enfortits de l'experiència.

l'exp

 

ABORDAR EL MOBBING

2020-10-21 13:06

 

l'anomenat Mobbing provoca problemes psicològics, professionals,escolars i familiars. Les persones que pateixen Mobbing han d'abordar les pròpies dificultats amb la gestió de l'agressivitat, per defensar-se d'aquest tipus de pràctiques. És recomanable la consulta a un especialista.

 
 

  ELS JOVES ELS QUEDA LLUNY LA IDEA DE LA MALALTIA I DE LA MORT DAVANT DEL CORONAVIRUS. PERÒ  HAN D'ATENDRE EL PRINCIPI D'AUTORITAT DE LES NORMES PEL BÉ INDIVIDUAL I COL·LECTIU.      

 

UNA VIOLACIÓ ÉS UN ATEMPTAT MOLT GREU CONTRA EL RESPECTE I LA DIGNITAT HUMANA. UNA VIOLÈNCIA AMB

CARACTERÍSTIQUES PSICOPÀTIQUES.

 

LA POR

2020-09-27 21:31

 

LA POR TÉ UNA FUNCIÓ DE PROTECCIÓ PERÒ, UN EXCÉS DE POR INVAEIX I LIMITA LES FUNCIONS DEL SUBJECTE.

 

SEXUALITAT INFANTIL

2020-09-27 18:31

CORRESPON ALS PARES FER UNA VIGILÀNCIA A DISTÀNCIA, DE LA SEXUALITAT DELS SEUS FILLS, MENORS D'EDAT.

EN CAS DE DUBTE I DESORIENTACIÓ REALITZAR UNA CONSULTA PROFESSIONAL.

PANDÈMIA I STRESS

2020-09-21 16:28

LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA INCREMENTA LA DEMANDA D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER PART DELS PROFESSIONALS SANITARIS I DE L'EDUCACIÓ A CAUSA D'UN AUGMENT DEL STRESS EN ELS SEUS RESPECTIUS LLOCS DE TREBALL

 
 

TRES DE QUATRE DONES VAN PATIR ANSIETAT O DEPRESSIÓ DURANT EL CONFINAMENT DEL COV-19

https://www.ccma.cat/324/3-de-cada-4-dones-van-patir-ansietat-o-depressio-durant-el-confinament/noticia/3036838/

PROGRAMA OCTUBRE-DESEMBRE 2019

LA PATERNITAT

2019-09-24 13:10

Tractarem sobre La Paternitat en El Centre Cívic de Can Deu (Les Corts) Barcelona el pròxim 20 de Novembre de 2019

Visicituds de l'amor i del desig

APEFAC (ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS D'ESPAIS FAMILIARS)

ESPAI FAMILIAR

2019-01-08 20:21

Associació de Professionals d'Espais Familiars de Catalunya.

'LA POR'

2018-11-09 14:01

Xerrada col·loqui sobre el tema de 'La Por'

TALLER 'VIURE I ENVELLIR'

2018-11-09 13:37

Donada la característica multifactorial de la SFC i de la FM, aquest tipus d'afeccions han de ser afrontades a través d'abordatges terapèutics multidisciplinars.

  

LA PÈRDUA I EL DOL

2017-11-24 13:43

La Pèrdua comporta dolor. En la vida hi ha pèrdues que haurem d'encarar i acceptar. 

Hi ha pèrdues especialment doloroses per la càrrega d'afecte depositat en l'objecte o en subjecte estimat.

El Procés de Dol es un treball psicològic que deriva del sentiment de pèrdua y de la seva reparació. 

Tot preparant el treball i les activitats pel curs vinent de PÒRTIC: Serveis Psicològics per a la Comunitat, en el Centre Cívic de Can Deu.

LA MENOPAUSA

2017-02-27 17:29

Xerrada Col·loqui Centre Cívic Can Deu de Barcelona.

Xerrada Col·loqui en el Centre Cívic Can Deu.

Conferència a càrrec de la Dra. Anna Maria Cuscó Segarra

Organització: Associació Catalana Síndrome Fatiga Crònica.

CARACTERÍSTIQUES DE LA MALALTIA MENTAL I CONSEQÜÈNCIES QUE SE'N DERIVEN

www.youtube.com/watch?v=jWyghArSfHE&feature=youtu.be

Video de la Participació de PÒRTIC: Serveis Psicològic per a la Comunitat i, altres Entitats del Barri d Les Corts, en el Centre Cívic de Can Deu.

 

 

 

PROFESSIONALS DE PÒRTIC. SERVEIS PSICOLÒGICS PER A LA COMUNITAT EN EL CENTRE CÍVIC CAN DEU EN EL 

BARRI DE LES CORTS DE BARCELONA.

 

 

 
 
 
 
dimarts, 25 de gener de 2011

Anorèxia: Una frontera entre la psique i el cos

 
Ester Clamosa
Acadèmia Ciències Mèdiques Catalunya i Balears Filial Garraf

Febrer 2010

Introducció General:

El treball que a continuació exposo, parteix de dues presentacions que vaig fer, respecte al fenomen anorèctic, anteriorment en aquest espai de l’Acadèmia i, sobre unes reflexions fetes, a partir del curs de Psicosomàtica que, va ser realitzat entre les diferents seccions que, configuren aquesta Filial de l’ACMCB del Garraf, l’any passat.

1.- Dues disciplines: Medicina i Psicoanàlisi:

Un cop d’ull a la història de la Medicina, per comprovar com la figura tradicional d’aquell metge Galeno quan, la seva presència i praxi anaven tenyides d'una aura de saviesa filosòfica, va anar quedant, cada cop més, desdibuixada i condicionada, per l’emergència de la Ciència Experimental.

El desenvolupament de la societat industrial va anar deixant relegada, en un segon pla, el caràcter humanista de la medicina, per donar pas als requeriments del Mètode Científic, és a dir: els experiments en el laboratori, les dades de les estadístiques, els gràfics i les escales amb controls quantitatius. Tot allò que contemporàniament, queda subscrit amb la nomenclatura de “evidència científica”

Allà en l’any 1966, en el Col.legi de Medicina de la Salpêtrière, el psiquiatre psicoanalista J. Lacan va fer una intervenció on constatava, com el doctor en medicina anava quedant a mercè de les constants biològiques i, del manteniment del funcionament de tal o qual aparell de l’organisme humà. (1)

La massificació de la Sanitat Pública, no deixa gaire marge, per escoltar el que diu i demana cada pacient i, aquest, quan se sent desatès, recrimina a la persona del metge, a través de queixes i denuncies. Les assegurances i la cobertura a través de pòlisses per responsabilitat civil, converteixen a la medicina, en una pràctica social cada cop més a la defensiva.

En la persona del metge contemporani recau també, la pressió institucional, a través de protocols científics, dades i resultats objectius, que sotmeten al professional a un stress amb multiplicitats de símptomes.

A Catalunya, el passat Juny de l’any 2007 el Col•legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, va fer explícit el rebuig a què, els professionals sanitaris haguessin d’assumir treballs propis dels metges pediatres i, el comunicat afegia que, “aquest col•lectiu, no havia de suplir, el dèficit d’altres professionals,” segons instruccions procedents de la Conselleria de Sanitat.

Però, un metge connectat mínimament, amb la dinàmica de l’inconscient freudià, sap distingir clarament, que hi ha quelcom, a través del sofriment, de la simptomatologia i, de la demanda.

La psicoanàlisi, respecte a la medicina, diu J. Lacan “està en un lloc marginal i també extraterritorial: Marginal perquè, la Medicina admet a la Psicoanàlisi com una mena d’ajuda auxiliar externa i, extraterritorial per obra dels mateixos psicoanalistes, els quals, sens dubte, tenen raons per voler conservar aquesta extraterritorialitat”.(3)

Però un abordatge interdisciplinari, és una possibilitat d’obrir una porta per a una visió més global de la fenomenologia que afecte a un subjecte que pateix una dolença, on els tractaments mixts, queda comprovat, comporten un pronòstic més favorable, per a la resolució de la simptomatologia i del conflicte subjacent.

2.- Els trastorns psicosomàtics:

Quan es revisa la literatura del concepte sobre els trastorns psicosomàtics, es pot comprovar que no resulta fàcil delimitar, els paràmetres fonamentals que marquen les característiques d’aquests trastorns. Els autors que estudien el fenomen, no sempre es posen d’acord, hi ha discussions i punts de vista interdisciplinaris, oposats i contraris al respecte.

Però, hi ha una descripció de la nosologia que clarifica el diagnòstic del psicoanalista i és que, en relació al pacient psicosomàtic, hi ha la lesió d’un òrgan (4).

No obstant, tampoc això és tot, cal fer una diagnosi diferencial dels fenòmens psicosomàtics, respecte a dues entitats clíniques més:

2.1.- Neurosi conversiva: és a dir, la transformació de l’energia de la libido en innervació somàtica, per seguir amb la definició clàssica freudiana.

En la clínica es pot observar com els mecanismes de la conversió es manifesten generalment en estructures de la personalitat de tipus neuròtic. La histèria és el prototip més afí a les manifestacions conversives.

Cal recordar, que la conversió implica l’alteració funcional d’un sentit o un òrgan, sense però que aquest, presenti una lesió somàtica, com ho faria una paràlisi temporal i reversible d’una funció sensorial, per exemple, algun tipus de trastorn de la veu, de la vista, de l’aparell motor etc.

Per això, els símptomes conversius, presenten un caràcter temporal, mentre s’orienta i es canalitza el “quantum libidinal “ de l’enervació que, inhibeix, frena o paralitza l’operativa sensorial o motora, sense que hi hagi resultats positius, en les proves d’exploració mèdica.

Els fenòmens conversius, son essencialment trastorns de base psíquica i, resulta molt clarificador comprovar, a efectes del diagnòstic diferencial, la directa implicació del S.N.C.

2.2.- Hipocondria: És una fixació fantasmàtica de l’angoixa, sobre la representació de l’anatomia o la fisiologia, on el subjecte realitza una interpretació pejorativa sobre la salut i la vida. El pacient creu, de forma infundada, que pateix una malaltia greu.

En el cas més lleu, és a dir, d’una hipocondria de caràcter menor, el seu diagnòstic formaria part de les neurosis, i molt concretament, de la neurosi obsessiva, on la tendència hipocondríaca apareix en subjectes molt escrupolosos que, fixen l’atenció minuciosament, en qualsevol senyal o moviment de l’aparell orgànic.

Però, cal tenir en compte també que l’atenció emocional fixada permanentment, en alguna funció biològica, pot derivar en una reacció psicosomàtica, amb formació de símptomes orgànics reals.

En l’estructura psicòtica, la hipocondria pren la forma d’un deliri, el deliri hipocondríac en l'esquizofrènia i, molt concretament la malenconia que investeixen el cos de culpa, indignitat personal produint un gran malestar.

2.3.- La Psicosomàtica: El fenomen psicosomàtic implica una situació de compromís entre els processos mentals i el conseqüent desencadenat somàtic, de tal manera que, l’enervació psíquica, conseqüència d’una emoció o afecte determinat, debilita un òrgan que pot quedar afectat i lesionat, per una dificultat de representació i elaboració psíquica.

Les afeccions psicosomàtiques es manifesten de manera cíclica, per abscessos, envaeixen aparells i sistemes d’índole diversa i obeeixen a mecanismes fisiopatologics variats, on clarament, el S.N.V. queda directament implicat. No obstant, el trastorn psicosomàtic és una malaltia de base psíquica, per això, un tractament exclusivament biofisiològic hauria de considerar que:

El malalt psicosomàtic, té dificultats per contactar amb els elements inconscients, canalitzar les emocions, i donar sentit als afectes. Hi ha una resistència en atorgar significació els seus conflictes, per simbolitzar o sublimar els seus problemes essent, en alguns casos, refractaris a consultar per sofriments desencadenats per processos d’angoixa o depressió.

J. Lacan, situa la psicosomàtica en el registre d’allò real, sense relació amb l’imaginari i el simbòlic i, diu que el fenomen psicosomàtic no està a nivell del cos imaginari, sinó del soma, és a dir, del cos biològic i fisiològic (5).

Un altre autor francès, J. A. Miller, afirma que l’afecció psicosomàtica no té representació ni afecte ni significança, els fenòmens psicosomàtics continua dient, estan en el límit de l’estructura del llenguatge, o per fora d’ella (6).

3.- Anorèxia: una frontera entre la piquis i el cos


A través del quadre de l’anorèxia es pot entreveure, com a partir d’una simptomatologia que es manifesta en el cos, hi ha subjacent un trastorn psicògen que condiciona l’acció d’alimentar-se, fins al punt que, en aquells casos més extrems, on l’anorèxia presenta unes característiques psicòtiques, atenta contra la conservació de la vida.

En la mateixa nomenclatura mèdica, el concepte d'anorèxia està lligat a la categoria de “nerviosa”, la qual cosa, indueix a pensar en un fenomen no estrictament, de caràcter alimentari.

Un antecedent observable, en el binomi anorexia-bulimia, previ a la conducta de vòmits o de restricció de l’aliment, és la disconformitat parcial o total d’alguna part de l’esquema corporal, per part de qui ho protagonitza.

La imatge del físic que l’anorèxica veu projectada en el mirall, no concorda amb la seva realitat.

Hi ha una distorsió perceptiva de la imatge del cos, les anorèctiques es perceben voluminoses, mentre la realitat és un altre.

F. Doltó en el seu llibre titulat “La imagen inconsciente del cuerpo” (7) planteja els efectes que pren el registre psíquic de l’imaginari, en la percepció visual i propioceptiva del cos i, la disfunció de les capacitats motores i relacionals dels subjectes, que han quedat atrapades en aquest registre.

Paradoxalment, la mateixa autora ha observat com es desenvolupen unes capacitats compensadores que, han fet de suplència, en la vida psíquica d’un subjecte, afectat per una lesió orgànica, com podria ser una ceguesa per exemple, però amb funcions imaginaires i fantasmàtiques ben conservades en l’estructura psíquica.

La clínica de l’anorèxia, mostra el rebuig a un físic que no respon a les expectatives que poden generar els missatges i les tendències externes de la moda i dels ideals. Això no significa desconsiderar la gran influència que exerciten sobre els adolescents, els paràmetres actuals de l’estil i de l’estètica juvenil, però aquests elements no expliquen suficientment la subjugació del criteri personal, ni molt menys, l’enfoc alterat ni la distorsió propioceptiva de la figura en el mirall.

Es tracta d’un fenomen de caràcter conversiu, on l’òrgan de la vista, és a dir, el nervi òptic que canalitza la visió de la imatge que es projecta en el cervell, resta conservat i no presenta lesió alguna. Per tant l’alteració perceptiva és exclusivament psicògena, sensa substrat orgànic o fisiològic.

L’anorèxia, tant en la restricció com en el vòmit, és una pràctica que atempta contra les pulsions bàsiques de conservació de la vida. I el plus de la libido que acompanya l’acte de l’alimentació, és a dir, el gust i l’apetit, es transformen en un correlat negatiu a través del fàstic o de la nàusea.

Un abordatge terapèutic de l’anorèxia, no pot eludir els elements abans mencionats. Perquè la conservació de la vida, a través de l’imperatiu “menja, has de menjar per viure” tant important per garantir la supervivència, pren valor quan aquesta, està guiada pel desig de viure.

4.- Conclusions:

Dos paradigmes diferents: el mèdic que tracta els fenòmens biofisiològics i el psicoanalític, el destí de les pulsions en l’organització psíquica.

Dues disciplines amb metodologia i tècniques específiques.

Dues entitats clíniques: Trastorns conversius, de base psicògena amb manifestacions físiques, sense lesió orgànica i, trastorns psicosomàtics de base psíquica amb símptomes físics i lesió orgànica.

Hi cap la possibilitat de fer un abordatge interdisciplinar, dels fenomens de base psicògen, tot seguint els criteris de l’OMS d’oferir al pacient, una atenció biopsicosocial, que seria la creació d'uns espais fronterers entre les diferents disciplines, per brindar al subjecte, saber quelcom de la seva simptomatologia i del sofriment, perquè allò que li succeeix, no resulti tant aliè a la seva història personal.

Amb aquest criteri, la psicoanàlisi apunta a un anar més enllà de la curació de la malaltia i, de la desaparició dels símptomes, però el psicòleg clínic, no pot eludir la seva implicació amb el jurament hipocràtic de la medicina: Curar si es pot i sinó alleugerir.


Referències Bibliogràfiques:

1. Lacan, J. “Psicoanálisis y Medicina. Intervenciones y textos 1”. Ed. Manantial, Buenos Aires, 2006.

2. Col•legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Notícies del Col•legi: Recull d’informació referent a la presentació del Pla d’Ordenació de l’Atenció Pediàtrica a l’atenció primària de la salut: 2007-2010. Barcelona 21 de Juny 2007.

3. Op.cit.

4. Bolse, B. Bursztejn, C. “Pensar, hablar, representar: El emerger del lenguaje.” Masson. España, 1992.

5. Castellano de Marcos, Santiago La "docta ignorancia" en la práctica clínica del médico. Psicoanalisis y Medicina, Madrid. [Ads by Google] 7.1.07 [Citado 31 12 2010] Disponible en Internet https://www.blogger.com/profile/33969256.

6. Miller Jacques-Alain “Algunas reflexiones sobre el fenómeno psicosomático” Matemas II, Editorial Manantial, Buenos Aires 1991.

 
 
7. Dolto, F. “La imagen inconsciente del cuerpo” Ed. Paidos, Barcelona, 1990.
 

1 comentari:

  1. Yo creo que el psicoanálisis no cura sino que equilibra, madura, ordena, encamina el deseo, da lugar al goce y busca el amor.
    Con terapias interdisciplinares se podrían tratar la mayor parte de los síntomas hasta darles un lugar más vital.

    Les dejo por hoy, ha sido de sumo interés este artículo para mí. Un saludo de Vicent.

    ResponElimina

 

Tot subjecte té una imatge mental sobre qui és, com és, quines són les pròpies habilitats, les seves preferències, etc.

Tota persona té una imatge mental i alhora imaginària sobre un mateix.

La imatge imaginària si concorda amb la imatge real ofereix una major capacitat per a la pròpia percepció i per la relació amb el altres. Això també facilita la'adaptació a l'entorn

 

 

 

 

Abordatge Psicoterapèutic de les Depressions.

AUTOESTIMA

2015-03-04 16:22

Primer blog

2014-12-30 20:22

El nostre nou blog ha estat creat avui. Estigues en sintonia per mantenir-lo informat> Pots llegir els nostres posts en aquest blog a través de RSS feed.

Llista d'etiquetes

Fotogalería: Blog

La galeria dʼimatges és buida.

Blog

LA TRISTESA

2024-06-17 18:36
  La tristesa és un estat emocional que es caracteritza per la falta de motivació i apatia. La tristesa necesita ser tractada doncs, pot esdevenir una entrada a un procés depressiu.     

LA FUNCIÓ DEL PARE

2024-04-19 19:36
  La Paternitat és una funció que no sempre recau en la persona del pare biològic, ni tant sols, en una figura masculina. Aquesta funció és important per l'estructua emocional i psicològica de l'infant. En ocasions, apareix la dificultat en l'exercici del principi d'autoritat, en el...

SALUT MENTAL

2024-04-10 19:07
La Clínica en general i, molt en concret, la clínica en salut mental precisa de la història i del relat del pacient. 
  La massificació de la Sanitat Pública no deixa gaire marge per escoltar i diferenciar entre la petició i la demanda que fa el pacient, en relació al seu malestar.  

LA SALUT

2024-03-04 12:46
  Segons el criteri de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) la Salut és un benestar personal que es caracteritza per una consideració interdisciplinar de fenòmens de caràcter Biològic, Psicològic i Social.    

DEPRESSIÓ

2024-02-27 17:00
  La clínica mostra una varietat i un cert grau d'estats depressius. Hi ha biografies de dols sense resoldre, acumulats en el temps que, amb el pas dels anys poden quedar cronificats.            

EL MALTRACTE

2024-02-16 17:50
  El maltractament mai ha de ser acceptat. Atempta contra la dignitat humana, comporta patiment i genera dependència.  

AFILIACIÓ

2023-10-18 17:55
  A través de la cessió del cognom patern, un progenitor masculí esdevé pare, susceptible de ser requerit socialment, pel precepte de vetllar per la cura i l'educació del fill legítim o d'adopció.

SUICIDI

2023-07-14 20:28
  Hi ha uns senyals i uns indicadors, abans d'una conducta d'autòlisi: Idees suicides, tristesa profunda, accidents reiteratius, auto lesions. Molt sovint, aquestes senyals són observables per part de les persones properes a l'afectat. Són factors de risc que cal tenir-ho en compte i, fer...

TENIR UN FILL

2023-05-13 11:55
  Una opció de fill en una parella pot ser el resultat i, és important que així ho sigui, d'una decisió conjunta. Però en última instància, la dona és qui decideix dur a terme un procés d'embaràs, part, natalici o avortament.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

El nostre equip

COL·LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA
Cap de projecte: Telèfon: 93 330 58 87 /  93 815 83 38 / 609 73 09 09 E-mail: ecm135@gmail.com
ESTER CLAMOSA MARTÍNEZ
 CEO: Telèfon: 93 330 58 87 / 93 815 83 38 / 609 73 09 09 E-mail: ecm135@gmail.com
        Psicòloga Clínica Psicoterapeuta col·legiada número 706     Professió - Experiència en orientació, diagnosi i tractament dels trastorns de l’angoixa i  de la depressió en la infància, adolescència i en les...
AJUNTAMENT SANT JOAN DESPÍ COL·LABORACIÓ EN SERVEI DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR
AJUNTAMENT SANT JOAN DESPI COL·LABORACIÓ EN SERVEI DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR
1 | 2 | 3 >>