Atenció a la Persona

AAP CENTRE PSICOTERAPÈUTIC

Calle Sants, 266 Àtic 1ª 08028 Barcelona.

Calle Olèrdola, 39 4º 1ª 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

93 330 58 87 / 93 815 83 38 / 609 73 09 09
ecm135@gmail.com

Notícies

LA TRISTESA

2024-06-17 18:55
La tristesa és un estat emocional que es caracteritza per la falta de motivació i apatia. La tristesa necesita ser tractada doncs, pot esdevenir una entrada a un procés depressiu. 

LA FUNCIÓ DEL PARE

2024-04-19 19:51
La Paternitat és una funció que no sempre recau en la persona del pare biològic, ni tant sols, en una figura masculina. Aquesta funció és important per l'estructua emocional i psicològica de l'infant. En ocasions, apareix la dificultat en l'exercici del principi d'autoritat, en el...

SALUT MENTAL

2024-04-10 19:23
La Clínica en general i, molt en concret, la clínica en salut mental precisa de la història i del relat del pacient. 

DEPRESSIÓ

2024-02-27 17:15
La clínica mostra una varietat i un cert grau d'estats depressius. Hi ha biografies de dols sense resoldre, acumulats en el temps que, amb el pas dels anys poden quedar cronificats.

EL MALTRACTAMENT

2024-02-16 18:05
El maltractament mai ha de ser acceptat. Atempta contra la dignitat humana, comporta patiment i genera dependència.

AFILIACIÓ

2023-10-18 18:13
A través de la cessió del cognom patern, un progenitor masculí esdevé pare, susceptible de ser requerit socialment, pel precepte de vetllar per la cura i l'educació del fill legítim o d'adopció.

SUICIDI

2023-07-14 20:52
Hi ha uns senyals i uns indicadors, abans d'una conducta d'autòlisi: Idees suicides, tristesa profunda, accidents reiteratius, auto lesions. Molt sovint, aquestes senyals són observables per part de les persones properes a l'afectat. Són factors de risc que cal tenir-ho en compte i, fer consulta...

PER QUÈ EL MASCLISME ??

2022-12-05 12:37
LA CLINICA MOSTRA EL DESGAST I LA DEGRADACIÓ D'UN IMPORTANT NOMBRE D'HOMES DEPRIMITS I FRUSTRATS. SON BIOGRAFIES DE DOLS ACUMULATS EN EL TEMPS, QUE AMB EL PAS DELS ANYS, HAN QUEDAT CRONIFICATS.

EL PARE

2022-11-14 19:04
El pare és qui intercepta el vincle mare-fill. Ho fa a partir de la mateixa mare, què introdueix el pare en el seu discurs, a través del llenguatge.

EL MALTRACTAMENT

2022-09-13 16:01
La Psicoaàlisi aprofundeix en els efectes contraproduents d'una experiència de maltracta i, se sap que en molts casos, encara que no sempre, pot quedar fixada en el psiquisme.   

ALCOHOLISME

2022-09-13 15:52
EL REFUGI EN L'ALCOHOL MINA FÍSICA I PSICOLÒGICAMENT A L'INDIVIDU I LA SEVA RELACIÓ EN L'ENTORN. DARRERA DE L'ALCOHOLISME I, DE TOTA CONDUCTA  ADDICTIVA, HI HA COMPONENTS DEPRESSIUS SUSCEPTIBLES DE SER TRACTATS.
En l'adolescència es produeixen una serie de canvis biològics, psicològics i socials. Aquest moment de canvi, comporta una crisi que molts autors han convingut en anomenar 'La crisi de l'adolescència'.  

ADDICCIÓ I DEPRESSIÓ

2022-07-11 15:55
Les addiccions minen física i psicològicament al subjecte i, la seva relación amb l'entorn. D'arrera d'una conducta addictiva hi ha components depressius susceptibles de ser tractats.  

FILIACIÓ: PATRONÍMIC

2022-07-06 17:25
Una dona, per si mateixa, també pot afiliar i fer legítim el fill biològic o d'adopció però, aquest queda inscrit amb el patronímic, és a dir, amb el cognom patern que duu la mare.

LA PSICOSOMÀTICA

2022-07-03 13:51
El malalt psicosomàtic té dificultats per connectar amb els elements inconscients, canalitzar les emocions i, donar sentit al afectes.

EL MALTRACTAMENT

2022-05-30 18:54
El treball psicoterapèutic aprofundeix en una experiència de maltracte i, se sap què, en molts casos, encara que no sempre, pot quedar fixada en el psiquisme. 

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

2022-03-21 15:52
Els infants i els adolescents necessiten un adult de referència ubicat i, en funció de representant de la Llei. És incommesurable els danys que ocasiona el declivi de l'autoritat.
El tractament psicoterapèutic brinda a la persona saber quelcom del seu malestar i de la seva simptomatologia perquè el seu sofriment no resulti tant aliè a la seva història personal.

EL PSICÒLEG CLÍNIC

2022-01-19 15:40
El Psicòleg Clínic no pot eludir la seva implicació amb el Jurament Hipocràtic: Curar si es pot i sinó alleugerir.

LA HIPOCONDRIA

2021-11-26 15:15
La Hipocondria és una fixació de l'angoixa. El subjecte realitza una interpretació pejorativa sobre la salut i la vida. El pacient creu de forma infundada, que pateix una malaltia greu. 

ANORÈXIA NERVIOSA

2021-10-26 16:18
El concepte anorèxia està lligat a la categoria de  "nerviosa", la qual cosa fa pensar en un fenòmen no estrictament alimentari.
El tractament mixte: Psicològic i Psicofarmacològic és un recurs terapèutic pel tractament dels símptomes i del conflicte subjaccent.

TRASTORNS PSICOSOMÀTICS

2021-09-13 16:59
En els trastorns psicosomàtics el malestar emocional lesiona un òrgan
El malestar psicològic, el sofriment i els símptomes són indicadors que condueixen a realitzar una consulta d'atenció psicològica
El sofriment, el malestar, i la manifestació dels símptomes emocionals condueixen a la consulta psicològica a la recerca d'un benestar i un equilibri personal.  
 En l'alletament, el vincle mare-fill no el determina exclusivament la biologia.

DEPRESSIÓ POSTPART

2021-02-01 20:01
  Sovint, la depressió postpart és la dificultat que presenta una dona davant de la primera maternitat. Accedir a l'estatut de mare requereix un període d'adaptació.

L'ENVELLIMENT

2020-11-25 17:42
Cada etapa de la vida te els seus alicients. El caràcter i l'actitut vital ajuden per afrontar l'envelliment.

CREDIBILITAT I AUTORITAT

2020-11-16 16:43
LA CREDIBILITAT I L'AUTORITAT NO VE ASSIGNADA, ÉS GUANYADA

LA CRISI DEL CORONAVIRUS

2020-11-02 20:17
Vivim en un moment depressiu de pèrdua, reclusió i replegament, per la crisi del Cov-19. De moment, tot són pèrdues, dolor i poc tremp. Però, si la crisi es resolt satisfactòriament, sortirem enfortits de l'experiència.
ELS JOVES ELS QUEDA LLUNY LA IDEA DE LA MALALTIA I DE LA MORT DAVANT DEL CORONAVIRUS. PERÒ  HAN D'ATENDRE EL PRINCIPI D'AUTORITAT DE LES NORMES PEL BÉ INDIVIDUAL I COL·LECTIU.      

RESPECTE I DIGNITAT HUMANA

2020-10-09 15:17
UNA VIOLACIÓ ÉS UN ATEMPTAT MOLT GREU CONTRA EL RESPECTE I LA DIGNITAT HUMANA. UNA VIOLÈNCIA AMB CARACTERÍSTIQUES PSICOPÀTIQUES.

SEXUALITAT INFANTIL

2020-09-25 19:36
Correspon als pares fer una vigilància a distància, de la sexualitat dels seus fills, menors d'edat. En cas de dubte i desorientació realitzar una consulta professional. 
La situació de pandèmia incrementa la demanda d'atenció psicològica per part dels professionals de la sanitat i de l'educació, a causa de l'augment del stress, en els seus respectius llocs de treball.
TRES DE QUATRE DONES VAN PATIR ANSIETAT O DEPRESSIÓ DURANT EL CONFINAMENT PEL COV-19
La por al contagi del Cov-19 incrementa la demanda d'atenció psicològica.

NOTÍCIES COVID-19

2020-04-21 15:44
PER LA CRISI DEL COVID-19, LA NOSTRA  ATENCIÓ TAMBÉ LA FEM ONLINE (SKYPE, WHATSAPP).

LA PATERNITAT

2019-09-24 13:22
La funció del pare en l'estructura familiar. L'afiliació d'un fill. Hi ha declivi de la funció paterna en la contemporaneÏtat..??
De l'amor als seus a/efectes. Conferència al Centre Cívic Can Deu
  La vida és una lluita contra l'envelliment. Hi ha una ètica de l'envelliment...??  
Caracterísitica multifactorial de la SFC i de la FM: Abordatge psicoterapèutic.

LA PÈRDUA I EL DOL

2017-11-25 15:21
El Procés de Dol és un Treball Psicològic que deriva del Dolor per la Pèrdua.

LA MENOPAUSA

2017-02-27 17:33
La Menopausa com etapa de canvi. Xerrada col·loqui a càrrec de Victòria Peris en el Centre Cívic Can Deu de Barcelona
Xerrada Col·loqui a càrrec d'Ester Clamosa Psicòloga especialista en Clínica Centre Cívic Can Deu en Sala d'Actes
Conferència a càrrec de la Dra. Anna Maria Cuscó Segarra. Organitza: Associació Catalana Síndrome de Fatiga Crònica  
Xerrada Col·loqui en l'Aula Oberta de Sant Medir.
L'Autoestima és un conjunt d'emocions, sentiments i pensaments envers al mateix subjecte. És una percepció subjectiva susceptible d'anàlisi, avaluació i també de censura sobre un mateix.
El embarazo en la adolescencia perturba la organización psíquica de la mucha. Ya que tendrá que abordar una maternidad para la cual no está preparada.
Depressió: Abordatge Psicoterapèutic
Diferència entre Dependència i Autonomia personal. El Procés d'Envelliment. La Ancienitat. 
 
 

DE L'AMOR ALS SEUS A/EFECTES. Conferència al Centre Cívic Can Deu.